YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI BAKIM HİZMETLERİ VE TİC. A.Ş

Mimar Sinan Cad.Velibaba San.Sitesi B1 Blok No:8
Kurtköy-Pendik-İSTANBUL

Tel: 0 216 307 18 61

Fax: 0 216 307 18 49

Mail:info@ysc.com.tr

Sprinkler Söndürme Sistemi


Sprinkler Söndürme ÇeşitleriYSC SPRİNKLER SÖNDÜRME SİSTEMİ NASIL OLUR?

Sprinkler sistemi, yangın söndürme sistemleri icinde en eski olanlardan bir tanesi olmasına rağmen günümüzde yaygın kullanımına devam edilmektedir. Su; soğutma boğma ve perdeleme bu üç etkiyi en optimum şekilde yapabilen sistem Sprinkler sistemidir. Sprinkler sistemi alarm vana istasyonuna gore 4 ayrı sisteme ayrılmaktadır:

YSC ISLAK BORULU SPRİNKLER SİSTEMİ

YSC KURU BORULU SPRİNKLER SİSTEMİ

YSC BASKIN (DELUGE) SİSTEM

YSCFIRECYCLE SİSTEM

 

1.) ISLAK BORULU SPRİNKLER SİSTEMİ

 Islak borulu sprinkler sisteminde borular, sürekli olarak basınçlı su ile dolu durumda tutulur. Sadece donma riski olmayan ve çevre sıcaklığının 95 °C’yi geçmediği yerlerde uygulanır. Donma riski olan mahallerde bulunan ıslak sprinkler sistemi bölümleri; antifriz sistemi veya elektrikli izlemeli ısıtıcı kablo sistemi ile korunmalıdır.

Islak boru sprinkler sistemi   Islak sprinkler sistemleri ortak bir kolondan beslenen zonlara ayrılabilir. Sistem zon büyüklüğü; yapının yangın tehlike sınıfına bağlı olarak herhangi bir besleme kolonuna (tek bir sistem kolonu veya birleşik sistem kolonu) bağlanan sprinkler sistemin her bir kattaki en büyük zon alanı, düşük ve orta tehlike sınıfı için en fazla 4831 m² ve yüksek tehlike sınıfı için hidrolik hesap yapılan sistemlerde en fazla 3716 m² olmalıdır. Yüksek tehlike sınıfı mahaller için boru tablosu yönteminin kullanıldığı bazı durumlarda, zon alanı en fazla 2323 m²’dir.

 

 

 

 

 

 

 

2.) KURU BORULU SPRİNKLER SİSTEMİ

Kuru borulu sprinkler sistemleri, kuru alarm vanasının üst kısmının basınçlı hava veya inert gaz ile sürekli olarak basınç altında tutulduğu ve kuru alarm vanasının alt kısmının su ile basınç altında tutulduğu sistemlerdir. Kuru borulu sistemler sadece donma hasarı olasılığı bulunan mahallerde ve sıcaklığın 70 °C’nin üzerinde olduğu kurutma fırını benzeri mahallerde uygulanmalıdır.
           Not: Yüksek tehlike sınıfı uygulamalarında kuru borulu sistemlerin kullanılmaması tavsiye edilir. İlk açılan sprinklere suyun ulaşmasında olacak gecikme, sistemin verimini ciddi şekilde azaltabilmektedir.

Kuru borulu sprinkler sistemiKuru boruu sprinkler sistemlerinde aşağıdaki sprinkler tiplerinin kullanılmasına izin verilir.

 Dik tip sprinkler

Kuru tip sprinkler

Yatay duvar tipi sprinkler (Boru içinde su kalmayacak şekilde yapılan tesisatlarda)

Sarkık tip ve duvar tipi sprinkler (Sprinkler, boru kolu ve branşmanların, sıcaklığın 4ºC ve üzerinde olduğu mahallerde bulunması durumunda)

 

 

 

 

3.) BASKIN ( DELUGE) SİSTEM

Bu sistem, yangın yayılımının yüksek ve hızlı olmasının beklendiği ve suyun yangının meydana gelip yayılacağı tüm alana uygulanmasının istendiği durumlarda kullanılır. Boru tesisatına açık tip sprinkleri bağlanır. Borular su veya hava ile basınçlandırılmaz. Baskın alarm vanası uygun otomatik algılama sistemi ile devreye girer. Acil durumlarda baskın alarm vanasını devreye sokmak için en az bir adet elle boşaltma istasyonu teçhiz edilmelidir. Baskın sprinkler sistemi ile korunan tüm oda ve bölmelere otomatik algılama sistemi yapılmalıdır. Algılama sistemleri EN54 Standardına uygun olmalıdır. Yüksek Tehlike Sınıfı İşlem Grup 4 mahallerde, genellikle baskın sistemlerle koruma sağlanır. Baskın sistemlerde; özel mühendislik yaklaşımları ile sprinkler sistemlerinden ayrı tasarım yapılması sebebiyle verilen kurallar baskın sistem tasarımlarında uygulanmaz.

4.) FIRECYCLE SİSTEM

Sprinkler değisik tiplerde bulunmaktadır. Bunlar, Konumuna bağlı olarak;

  • Yukarı bakan (upright)
  •  Asağı bakan (pendent)
  •  Duvar tipi (sidewall)
  •  Caplara gore; 1/2", 3/4"
  •  Orifislere gore; 1/2", 17/32", 7/16", 3/4"
  •  Sıcaklıklara gore; 57C, 68C, 79C, 141C, 183C

Sitemizde Sprinkler Sulu Yangın Söndürmede Sistemlerimizi Görmek İçin Tıklayınız.


STANDARTLAR

YSC FM Standardı YSC NFPA Standardı YSC TSE Standardı YSC TUV Standardı YSC UL Standardı YSC VDS Standardı

MARKALAR

YSC markalar