Skip to main content

Yangın Eğitimi

Bir işletmede, resmi ya da özel kuruluşta çalışan personellerin, binadaki yangın söndürme sistemleri, donanımları ve ekipmanları ile yangının söndürülmesi, kontrol altına alınması, soğutulması ve tahliye çalışmaları konularında bilgilendirilmelerini içeren yangın eğitimi, direkt olarak can güvenliğini kapsadığı için çok mühimdir.
Yangın Eğitimi - YSC Yangın

Çalışanların ekiplere ayrılması, belirli aralıklarla sivil savunma ve kurtarma tatbikatları yapması ve bunları raporlaması yangın eğitimi kapsamında yapılan faaliyetlerdir. Çalışanların yangına müdahale, ilk yardım ve tahliye gibi ekiplere ayrılması, herkesin iş bölümü yapıp, bütüncül bir şekilde mal ve can kaybının önlenmesine yönelik çalışması herkesin yararına olmaktadır.

Bu yüzden yangın söndürme sistemlerinin montajını sağlayan ekiplerin, bu sistemin ve ek donanımların kullanımı ve korunması hakkında ilgili personeli bilgilendirmesi gerekir.