Skip to main content

Köpüklü Söndürme Sistemleri (Nedir? Çalışma Prensibi)

Yangın söndürme sistemleri içinde en yaygın şekilde kullanılanlardan biri olan köpüklü söndürme sistemleridir. İçeriğindeki kimyasal söndürücüler ile birçok yangın türünde etkili şekilde sonuç veren köpüklü sistemlerin kullanım anında ve sonrasında da farklı avantajları mevcuttur. Basınç altında bekletilen ve yangın anında köpük halinde alevlerin üzerine püskürtülen bu sistem, yangın yüzeyini kaplaması, alevlerin oksijen ile bağlantısını kesmesi sonucunda hızlı bir söndürme işlevi görmektedir.

Yanan malzemenin oksijen ile temasını kesmesi, sıcaktan kaynaklanan buharlaşmayı önlemesi, yanan malzeme ile alevi birbirinden ayırması ve malzemenin yüzeyi ile çok ısınma özelliği olan metallerin yüzeyini soğutması, köpüklü söndürme sistemlerinin en önemli özellikleri arasındadır. Protein esaslı ve sentetik esaslı olarak iki ana grupta kullanılabilen köpüklü sistemler, söndürücü kimyasalın içeriğine göre isim almaktadır.

Sentetik bazlı söndürücülerde AFFF, akıcı film tabakası oluşturan köpük sıvısı ile AR-AFFF, alkole dirençli akıcı film tabakası oluşturan köpük sıvısı şeklinde kategorilendirme bulunmaktadır. Protein bazı söndürücülerde ise; RP, protein bazlı FP, floroprotein bazlı FFFP, film tabakası oluşturma özellikli ve AR-FFFP alkole dirençli akıcı film tabakası oluşturma özellikli olarak türler bulunmaktadır.

Köpüklü Söndürme Sistemleri Nedir?

Köpüklü söndürme sistemleri nedir sorusuna içeriği köpük sıvıları olan ve belirli bir basınç altında müdahaleyi bekleyen söndürme sistemleri olarak tanımlandırmak en doğru tabir olacaktır. Yanıcı sıvıların oluşturduğu yangınlarda ve yakıtların neden olduğu yangın durumlarında çok etkili işlev gösteren köpüklü sistemler, sprinkler kullanılarak çoklu hale getirilebilmektedir. Böylece daha geniş alanların yangından korunması için özel otomatik sistemler olarak hazırlanmaktadır.

Yatırım değeri yüksek olan helikopter ve uçak hangarlarında tutuşma ihtimali bulunan her malzeme ve yakıtların oluşturabileceği yangınlardan korunmak amacıyla köpüklü söndürme sistemleri kullanılmaktadır. Hızlı şekilde alevler ile etkileşime girerek söndürme kabiliyeti yüksek olan bu sistemlerin kullanım alanı ülkemizde de bir hayli fazladır. Hangi yangın türünde hangi kimyasal söndürücülerin etkili olduğu bilimsel çalışmalar ile kanıtlandığı için, söndürme sistemlerinin etüt ve proje çalışmalarında bu bilimsel kurallardan faydalanılmaktadır. Böylece teknik olarak da söndürme işlevinin temelleri sağlam atılmış olmaktadır.

Köpüklü söndürme sistemleri, yangın anında tutuşan malzemenin ortaya çıkardığı gazların da tutulmasını sağlayarak yangına müdahale eden kişilerin sağlığının korunması misyonunu da yerine getirmiş olmaktadır. Sadece yatay yüzeye sahip olan malzemelerde değil, aynı zamanda dikey halde tutuşan malzemelerde tutunma özelliği bulunduğu için eksiksiz bir söndürme görevi yerine getirmektedir. Bu yüzden en kabiliyetli söndürme sistemlerinden biri olarak kabul edilmekte ve tercih edilmektedir.

Köpüklü Söndürme Sistemleri Tasarımı

Köpüklü Söndürme Sistemleri Çalışma Prensibi

Mühendislik alanının önemli konularından biri olan köpüklü söndürme sistemleri çalışma prensibi, projelendirme safhasından yangına müdahale ve yangından sonrası temizlik aşamasına kadar göz önünde bulundurulması gereken bir konudur. Üretim safhasında basınçlı tüplerde muhafaza edilen ilgili söndürücü ajanlar, proje sonrası montaj ile müdahale anında basınçlı şekilde çalışması için uygun prensipte hazır tutulmalıdır. Periyodik bakımlar ile de her ana yangın olacakmış gibi bakımları ve tamiratları yapılmalıdır.

Algılama sistemleri ile entegreli şekilde çalışması gereken köpüklü söndürme sistemleri, yangını fark eden sistemler ile çalıştıran merkeze ileten sistemlerin sağlıklı olması koşullarına bağlıdır. Bu yüzden hem düzenli bakımları hem de çalışma prensibi olarak algılama sistemlerinin başlangıç noktası oluşturma görevini yadsımamak gerekir.

Köpüklü söndürme sistemleri çalışma prensibi olarak yangının başladığı anlaşıldığında sistemi başlatan, müdahaleyi her noktaya sağlayan ve söndürme personeline bu açıdan destek olan niteliklere sahiptir. Tamamen uzman bir mühendislik çalışması gerektiren söndürme sistemleri profesyonel bir sürece tabi tutulmaldır.